inwentaryzacje w całym kraju, zwykłe i specjalistyczne, w stanie ulistnionym i bezlistnym, w terenie zurbanizowanym i terenie trudnodostępnym. gospodarka drzewostanem,  przedstawienie struktury gatunkowej, określanie stanu zdrowotnego, kondycji zdrowotnej i statycznej drzew i krzewów. inwentaryzacje pod inwestycje budowlane, drogowe, kolejowe, inwentaryzacje okresowe, współpraca z geodetami, drogowcami, projektantami, przyrodnikami.

 

 

przykładowe realizacje:

wstecz

fb

referencje

kontakt