nazwa: POW obwodnica południowa warszawy

lokalizacja: województwo mazowieckie,

typ: inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu drogowego

zakres: inwentaryzacja drzew i krzewów

ilość: ok. 10000sztuk

długość: 7,5km

inwestor: Warbud

realizacja: styczeń – luty 2016

wstecz

fb

referencje

kontakt