usługi w zakresie opracowania:

 

 • wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami,
 • karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 • raportu o oddziaływaniu na środowisko,
 • audytu środowiskowego,
 • operatu wodnoprawnego.

 

doradztwo w zakresie:

 

 • weryfikacji rodzaju przedsięwzięcia pod kątem konieczności uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych
 • wycinki drzew i pozwoleń,
 • nasadzeń zastępczych oraz opracowywanie projektów nasadzeń zastępczych,
 • gospodarki drzewostanem,
 • kosztów usunięcia zieleni,
 • opinii dendrologicznych,
 • pielęgnacji w strefie konserwatorskiej.

 

wstecz

fb

referencje

kontakt