nazwa: inwentaryzacja zieleni, nieruchomości MON

lokalizacja: warszawa, rakowiecka

typ: inwentaryzacja dendrologiczna w terenie zurbanizowanym

zakres: inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem

ilość: 456szt.

powierzchnia: 3,21ha

inwestor: Skarb Państwa

realizacja: grudzień 2014

wstecz

fb

referencje

kontakt